Friday, June 19, 2009

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN

2.1 Jawatankuasa

2.1.1 Carta Organisasi Unit SPBT @ BOSS 2009

Pengerusi

Pn Hjh Hafshah Bt Muhammad

( Pengetua )

Naib Pengerusi

Tn Hj Roslan b Hassan

( GPK HEM )

Setiausaha

Pn Chan Ying Yoke

( Ketua Penyelaras SPBT )

Penolong Setiausaha

Pn Wee Su Ling

( Penyelaras Maklumat & Sisteksbbt )


AJK Jawatankuasa

Penyelaras Tingkatan 1 Cik Lee Siew Bee

Penyelaras Tingkatan 2 Pn Salmiah bt Yusof

Penyelaras Tingkatan 3 Cik Chuang Yen Phing

Penyelaras Tingkatan 4 Pn Kalawathy a/p Appu

Penyelaras Tingkatan 5 Pn Koh Moey Lee


2.1.2 Carta Organisasi Pengawas SPBT @ Kelab SPBT 2009

Penaung

Pn Hjh Hafshah bt Muhammad

( Pengetua )

Penasihat

Pn Chan Ying Yoke

( Setiausaha SPBT )

Penolong Penasihat
Pn Wee Su Ling

( Pen. Setiausaha SPBT )

Pengerusi

Tan Zu Jian

Naib Pengerusi

Koh Ong Leong

Setiausaha

Teh Lay Jia

Bendahari

Ee Kuang Sheng

Ahli Jawatankuasa

Biro Keceriaan Lee Sheng Kuan

Biro Data & Rekod Tan Chia Kee

Biro Seliaan Tan Chun Cheak

Biro Pengurusan Chang Zhang Piau2.2 Bidang Tugas

2.2.1 Peranan Guru SPBT
Guru SPBT hendaklah menjalankan tugas-tugas berikut :

Ø
Mematuhi pekeliling SPBT.
Ø
Mengisi borang maklumat / permohonan SPBT seperti BPBTR 160/170 dengan betul
Ø
Mengedar dan mengumpul borang SPBT 1 Pindaan 3/98 dan SPBTG.
Ø
Mengadakan buku daftar pengedaran borang SPBT 1 Pindaan 3/98
Ø Mengedarkan buku teks kepada guru darjah/ tingkatan.
Ø
Mengemaskini fail SPBT
Ø
Menerima bekalan buku teks daripada pengedar , penerbit dan menandatangani nota serahan / invois.
Ø
Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT.
Ø
Memastikan buku teks SPBT dicop dengan cop SPBT dan mencatatkan tarikh penerimaan.
Ø
Mengemaskini buku stok SPBT.
Ø
Menguruskan stor buku teks.
Ø
Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks.
Ø
Menjadi Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Buku Teks sekolah.
Ø
Melaporkan kepada Penolong Kanan ( HEM ) sebarang masalah yang berkaitan dengan SPBT untuk tindakan selanjutnya.

2.2.2 Tugas Penyelaras Tingkatan
Ø Membantu Setiausaha SPBT dalam menyelaras urusan berkaitan dengan SPBT terutama dalam agihan dan pemulangan buku bagi setiap tingkatan. Antara perkara-perkara yang dilakukan :
ü
Membantu pengiraan stok buku
ü
Menyediakan borang G
ü
Menyediakan senarai kelayakan pelajar
ü
Menyediakan senarai tidak layak rayuan
ü
Menyediakan borang gagal pulang buku
ü
Mengemaskini setor buku
ü Mengumpul buku pelajar yang keluar sekolah
ü
Menghantar surat pemberitahuan kepada penjaga pelajar yang gagal memulangkan buku pinjaman
ü
Menjalankan pemeriksaan ke atas buku pinjaman yang ada pada pelajar dari masa ke masa.

Ø Memberikan maklumbalas ( feedback) seperti masalah yang dihadapi dan membincangkan cara penyelesaiannya untuk dikemukakan oleh setiausaha kepada pengetua atau semasa mesyuarat HEM.

2.2.3 Peranan Guru Tingkatan
Guru Tingkatan dikehendaki menjalankan tugas-tugas berikut :
·
Mengedar dan mengumpul borang maklumat/ permohonan SPBT.
·
Bertanggungjawab mengedar dan memungut buku teks daripada pelajar.
·
Mengisi borang SPBT G dan mendapatkan pengesahan penerimaan dan pemulangan buku teks daripada pelajar.
·
Berusaha mendapatkan gantian buku teks yang hilang / musnah.
·
Mengawas keselamatan buku teks di tangan pelajar.
·
Bertanggungjawab ke atas buku teks yang digunakan oleh pelajar.

2.2.4 Peranan Guru Mata Pelajaran

Guru Mata Pelajaran dikehendaki menjalankan tugas-tugas berikut:

§
Bekerjasama dengan Jawatankuasa Khas Mata Pelajaran
§
Bertanggungjawab melaporkan segala kelemahan dalam buku teks kepada Pengetua atau Penolong Kanan 1.
§
Menggunakan budi bicara menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan bilangan buku teks yang ada.
§
Menggunakan buku teks dengan maksimum dan berkesan.
§
Mengawasi keselamatan buku teks di tangan pelajar.

2.2.5 Peranan AJK Pelajar
ü
Membantu pihak yang terlibat dalam SPBT untuk melicinkan perjalanan SPBT seperti pengawalan, stok dan pemeriksaan buku.
ü
Menjalankan tugas-tugas yang diperlukan oleh pihak SPBT dari masa ke masa.

2.2.6 Peranan Pelajar
v
Membalut buku teks
v
Menjaga kebersihan buku teks
v
Menjaga keselamatan buku teks

Tugas

Rujukan

Catatan

1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa SPBT1.1 Mesyuarat diadakan 2 kali setahun iaitu di awal dan di akhir tahun1.2 Membuat pembahagian tugas1.3 Taklimat untuk Guru Tingkatan1.4 Pembahagian tugas pentadbiran1.4.1 Buku Stok ikut tingkatan1.4.2 Pengedaran / Pengumpulan1.4.3 Buku rosak/ hilang1.4.4 Menubuhkan ‘Pasukan Petugas SPBT’ ( pelajar )2. Borang Permohonan SPBT2.1 Mengedarkan borang kepada setiap pelajar2.2 Borang yang lengkap dikumpul oleh Guru Tingkatan dan diberikan kepada Guru SPBT3. Mesyuarat AJK SPBTMengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh pengetua/GPK HEM bagi menentukan pelajar yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.4. Keputusan permohonan pelajarMengedarkan senarai nama pelajar yang tidak layak kepada guru tingkatan5. Membuat pesanan buku5.1 Membuat pesanan pada petengahan tahun ke Biro Buku teks5.2 Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun

( jika perlu )5.3 Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya5.4 Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual6. Pengedaran6.1 Mengedarkan buku mengikut tingkatan6.2 Menentukan tarikh pengedaran6.3 Mengesan kelancaran pengedaran6.4 Mendapatkan borang dan pelajar yang masuk/ bertukar sekolah6.5 Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk6.6 Memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar6.7 Memastikan Guru Tingkatan telah mengagihkan buku
pinjaman kepada semua pelajar yang layak6.8 Memastikan semua Guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G mengikut jadual7. Pengurusan Rekod dan Dokumen7.1 Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis7.2 Rekod buku stok yang kemaskini ( ikut tingkatan )No comments:

Post a Comment